Media:Tijd TBO biedt gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland. Door de beoogde langjarige opzet kan dit onderzoek inzicht geven in trends en in de verhoudingen en het gebruik van media in relatie tot elkaar.

Media:Tijd TBO bestaat uit een grootschalig onderzoek onder 2.953 personen van 13 jaar of ouder. Zij hielden in het najaar van 2015 een dagboekje bij. Lees hier meer over de opzet en uitvoering van Media:Tijd TBO.

Media:Tijd is een gezamenlijk initiatief van de volgende partijen: