De tijdsbestedingsmeting is uitgevoerd door respondenten een dagboek in te laten vullen: 91% van de respondenten deed dit zelfstandig in een online dagboek, de overige 9% werd telefonisch ondervraagd over de voorgaande dag. Alle respondenten is gevraagd het dagboek zeven dagen lang in te vullen (met een minimum van vier dagen). In totaal werd van 97% van de respondenten zeven dagen vastgelegd, de overige respondenten hebben het dagboek 4-6 dagen bijgehouden.

De belangrijkste resultaten van Media:Tijd 2015 zijn samengevat in een brochure. Deze brochure zal tijdens het event op 24 maart 2016 worden gepubliceerd. Het boekje “Media:Tijd 2014” (de vorige versie) is hier te downloaden: pdfMediaTijd_Brochure_WEB.pdf.

Drie softwarebureaus bieden analyse tools aan om de data van Media:Tijd zelf te analyseren: GfK Adware, Pointlogic en Telmar.