De belangrijkste resultaten van Media:Tijd 2015 zijn samengevat in een brochure. Deze brochure zal tijdens het event op 24 maart 2016 worden gepubliceerd. Het boekje “Media:Tijd 2014” (de vorige versie) is hier te downloaden: pdfMediaTijd_Brochure_WEB.pdf.

Je kunt ook zelf aan de slag met de data van Media:Tijd 2015. Diverse bureaus hebben daar tools voor ontwikkeld. Je hebt dan wel toegang tot de data nodig. Het softwarebureau kan je daarover informeren. Neem eventueel contact op met Media:Tijd om te checken of er voor jouw organisatie voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de data.

De Media:Tijd-Tariefkaart 2014 is hier te downloaden: pdfMediaTijd_TariefkaartPDF.pdf. De nieuwe versie zal vanaf donderdag 24 maart 2016 online staan.